Planer for fjelltur på Hardangervidda 2012

Hytter på turen:

Liseth Pensjonat

Rembesdalseter

Finsehytta

Raggesteindalen

Haugastøl

Turen starter på Liseth pensjonat. Skal opp mot venstre i bilde.

¨Liseth

Liseth pensjonat til Rembedalseter 21km - 8 t

Rembedalseter til Finse 25km 8t

Finsehytta til Raggesteindalen 28km 9t

Raggesteindalen til Hagastøl 26km 8t

GPS kart over ruten fra Liset pensjonat til Haugastøl. Må ha Garmin og Hardangervidda kart

Lenker til Hardangervidda

Nå legger jeg inn planene for neste års tur. Menisk skaden i kneet har begynt å bli bra igjen. Jeg kjenner at jeg har et kne når jeg går, men han som gikk og stakk meg i kneet med en kniv hver gang jeg tro ned, har forsvunnet. Har problemer med sykdom dette året, men håper jeg blir så bra at jeg kan gå i fjellet til sommeren.

Denne turen er en del av den jeg måtte avslutte i 2011. Jeg vil starte på Liseth pensjonat å gå til Haugastøl slik at jeg går i 4 dager. Dette er en tur på ca. 100km etter DNT sine målinger, så det blir en hard tur på 4 dager.

Jeg skulle gjerne begynne med denne turen i 2012, men jeg er redd jeg ikke får gå den før i august på grunn av snøforholdene der.

Jeg tror det er viktig at en før en går denne turen, sjekker med DNT om bruene er OK på dette strekket.

Rutebeskrivelse fra Liseth/Fossli til Rembesdalseter

GÅTID / DISTANSE ca. 8 TIMER / 18,4 KM (21km)

Sesong: Sommer
Tur fra Liseth/Fossli beregnet til: 8 timer
Rutekode: har71
Kartblad: Hardangervidda Vest (2008) 1:100 000 fra Nordeca (tidl. Ugland), Hardangervidda (2010) og Skarvheimen (2009) 1:100 000 fra Cappelen Damm og Eidfjord (2006) og Finse (2010) 1:50 000 fra Statens kartverk
Merking: DNT-merket
Lengde i km: 21

VANSKELIGHETSGRAD LETT / MIDELS

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca.920 M OPP / ca. 740 M NED

KARTBLAD I Turkart Hardangervidda Vest i 1:100 000 fra Ugland It Group AS og Hardangervidda i 1:100 000 fra Cappelen

DNTs RUTENR. har71

MERKING VARDET / RØDE T'ER

Starthøyde 760 moh. - Slutthøyde ca. 940 moh.

Rutebeskrivelse fra Rembesdalseter til Finsehytta

GÅTID / DISTANSE ca. 8 TIMER / 20,8 KM (25km)

Sesong: Sommer
Tur fra Rembesdalseter beregnet til: 8 timer
Rutekode: har69
Kartblad: Eidfjord (2006) og Finse (2010) 1:50 000 og Hardangervidda Vest (2008) og 1:100 000 fra Nordeca og Hardangervidda (2010) og Skarvheimen 82009) 1:100 000 fra Cappelen Damm
Merking: DNT-merket

VANSKELIGHETSGRAD LETT / MIDELS

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 580M OPP / ca. 300M NED

KARTBLAD I Turkart Hardangervidda Vest i 1:100 000 fra Ugland It Group AS og Hardangervidda i 1:100 000 fra Cappelen

DNTs RUTENR. har69

MERKING VARDET / RØDE T'ER

Starthøyde 940 moh. - Slutthøyde ca.1220 moh.

Rutebeskrivelse fra Finsehytta til Raggesteinsdalen

GÅTID / DISTANSE ca. 9 TIMER / 23,8 KM (28km)

Merking: DNT-merket (les mer om merking av sommerruter)
Sesong: Sommer
Område: Skarvheimen

Bort til stasjonen og over jernbanelinja rett øst for stasjonsbygningen og østover opp skråninga under Jomfrunuten. Bekken i skaret mellom Jomfrunuten og Kvannjolnuten steingås. Opp mot nordøst mot nutene øst for Flakavatnet. Fin utsikt mot Hardangerjøkulen og Flakavassnutane.

Opp til og så ned gjennom det imponerende skaret Kyrkjedøre. Stor stein med gammle heller ved vannet i Kyrkjedøre. På vestsida av Kyrkjedørsvatnet og rundt Simlenutane på nordsida. Elva steingås i utoset. Ofte snøbru her til langt ut på sommeren.

Videre i retning Ljøtebottbergets svarte nordvegg. Ynglesnuten i nord og høyt oppe i sør Kyrkjedørsnuten. Nedover til Nordbotnane og ned gjennom Urebotn og Raggsteindalen fram til stidelet ved veien og langs denne til hytta.

VANSKELIGHETSGRAD LETT / MIDELS

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca.460M OPP / ca. 680M NED

KARTBLAD I Turkart Hardangervidda Vest i 1:100 000 fra Ugland It Group AS og Hardangervidda i 1:100 000 fra Cappelen

DNTs RUTENR. ska2

MERKING VARDET / RØDE T'ER

Starthøyde 1220 moh. - Slutthøyde ca.1000 moh.

Rutebeskrivelse fra Raggesteinsdalen til Haugastøl

GÅTID / DISTANSE ca. 8 TIMER / 22,9 KM (26km)

Sesong: Sommer
Tur fra Raggsteindalen beregnet til: 8 timer
Rutekode: ska1
Merking: DNT-merket

Start fra Raggsteindalen
Fra hytta på veien 2,5 km langs Faugellifjorden. Veien passerer to T-stier, den første til Geiterygghytta og Storestølen, den andre til Finse. Videre på veibrua over Raggsteindøla inn på sti sørover ved Nordre stølen.

Jevn stigning opp på fjellet, 400 høydemeter opp til foten av Folarskardet og inn til Folarskard tjørnane. Ca 200 høydemeter stigning til Lordehytta, åpen bu med 4 brisker, ikke madrasser eller utstyr, men oftest ved.

Herfra kan man bestige Folarskardnuten. Videre nedstigning fra Hallingskarvet. Først bratt de første 200 høydemeterne, så lett nedover forbi Bjørnabuhøgdine til Bjørnabulægeret. Lett terreng de siste 5 km ned forbi Tjørngravtjørne til Haugastøl. 300 m vestover på riksveien og i en bue ned til stasjonen eller langs riksveien til Haugastøl 1000 moh.

VANSKELIGHETSGRAD MIDELS / VANSKELIG

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 620M OPP / ca. 620M NED

KARTBLAD I Turkart Hardangervidda Vest i 1:100 000 fra Ugland It Group AS og Hardangervidda i 1:100 000 fra Cappelen

DNTs RUTENR. ska1

MERKING VARDET / RØDE T'ER

Starthøyde 1000 moh. - Slutthøyde ca.1000 moh.

Distansene jeg har satt opp er avstander jeg har tegnet inn som ruter på GPS kartet. Distansene i parentes er avstander som er oppgitt av DNT.

Har også lagt inn alternativ rute mellom Liseth og Rembedalseter. Denne ruten går lenger mot øst..

 

Tilbake til hovedside

Fra Haukeliseter til Liseth

 

 

/p