Planer for fjelltur fra Snøheim til Eiriksvollen 2013

Hovedside

 

 

 

Snøheim 2009

Dovre

Hytter:

Snøheim

Åmotdalshytta

Grøvudalshytta

Vangshaugen

Eiriksvollen

 

 

Snøheim til Åmotdalshytta 19km 7t

Åmotdalshytta til Grøvudalshytta 33km 9t

Grøvudalshytta til Vangshaugen 21,2km 7t

Vangshaugen til Eirksvollen 16km 5,5t

 

Ville prøve å gå fra Snøheim til Eiriksvollen i Sundalen tidlig på året. Har hatt endel problemer siste året så jeg vil prøve meg på denne turen.

Dette er en tur på ca. 90km i fjelltereng.

Håper og venter på fint vær!

Det er nå ikke lov å kjøre fra Hjerkinn til Snøheim. En må ta matebuss. Denne følger togene.

Bussruter

 

 

Rutebeskrivelse fra Snøheim via vestsida av Snøhetta til Åmotdalshytta

Snøheim - Åmotdalshytta (via vestsida av Snøhetta)
Lengde: 19 km
Kart: Snøheim (2012) 1:25 000, Snøhetta (2009) 1:50 000, Dovrefjell Vest (2009) og Dovrefjell Øst (2009) 1:100 000 fra Nordeca (tidl. Ugland) og Trollheimen-Dovre (2010) 1:100 000 fra Cappelen Damm og østre del på Snøhetta 1519 IV (2006) og vestre del på Storskrymten 1419 I (2008) 1:50 000 fra Statens kartverk
Merking: DNT-merket (les mer om merking av sommerruter)
Område: Dovrefjell

Start fra Snøheim
Fra hytta mot vest forbi stidelet til Snøhetta og Vesttoppen. Herfra i lettgått terreng vestover rundt Hettpyntan og inn i den storslagne Svånådalen (uten navn på kartene). Inn dalen og opp gjennom skaret mellom Store Langvasstinden og Larstinden og etter hvert i grov ur ned til Langvatnet og stidelet til Skamsdalssætrin. Ut dalen mot nord og ned til stidelet til Grøvudalshytta ved Åmotdalsvatnet og så nordøstover langs vannet til hytta.

Fra parkeringsplassen (stengt 2012) øst for Snøheim er det 1/2 t lenger enn fra hytta. OBS: Snøheimvegen er stengt for biler i 2012. Det går buss fra Hjerkinn stasjon til Snøheim fire ganger om dagen når togene ankommer, dvs. klokka 08.30, 13.00, 16,45 og 19.00. Fra Snøheim går bussene 09.20, 13.30, 18.30 og 20.00. Billetten koster 50 kr. Andre år er Snøheimveien som oftest åpen til bommen fra 1. juli til 1. oktober om ikke Forsvarsbyggs drift, reinjakt eller annet er til hinder for det.

Rutebeskrivelse fra Åmotdalshytta til Grøvudalshytta

Sesong: Sommer
Tur fra Åmotdalshytta beregnet til: 9 timer
Rutekode: dov17
Kartblad: Storskrymten 1419 I 1:50 000 fra Statens kartverk
Merking: DNT-merket
Lengde i km: 33

Start fra Åmotdalshytta
Sørvestover langs Åmotsvatnet forbi stidelet til Snøheim og Skamsdalssætrin og inn dalføret nord for Midtkollen. Vest for Drugshøtjørnin nytt stidele Skamsdalssætrin. Videre vestover rundt Salhøe forbi nok et stidele til Skamsdalssætrin. Partier med storsteinet ur langs Salhøtjørnin. Ned i Grøvudalen fra grått og brunt snaufjell til det frodiggrønne kulturlandskapet i dalen, et landskap formet av forhøsting og mange hundre år med beitende dyr. På helårsbru over til vestsida av Grøvu ved Storvollen og nordover til hytta.

Rutebeskrivelse fra Grøvudalshytta til Vangshaugen

Sesong: Sommer
Tur fra Grøvudalshytta beregnet til: 7 timer
Rutekode: dov23
Kartblad: Sørlige del på Storskrymten 1419 I (2008), nordlige del på Romfo 1420 II (2007) 1:50 000 fra Statens kartverk
Merking: DNT-merket

Lengde i km: 21,2

Start fra Grøvudalshytta
Bratt opp dalsida mot vest langs Indre Tverråa til stidelet til Aursjøhytta. Herfra mot nordvest opp til Merraskaret og vestover forbi Litlglupen og så mot nord til Storglupåa som vades der den er breiest. Videre ned til stidelet til Vangshaugen over Seterbruna i østenden av Geitåvatnet og østover ned dalen. I 1240 m høyde tar T-ruta av fra stien ned Geitådalen og går nordøstover opp til Hyllbekken som krysses i 1280 m høyde. Videre opp mot norøst i kanten av Seterbruna og over fjellryggen øst for Blåhøa og ned langs Vangbekken til veien. Så norvestover på veien til Vangshaugen.

Det er også mulig å gå til Vangshaugen ved å gå ut Grøvudalen til veienden og så følge veien helt fram til Vangshaugen (4 t).

Rutebaskrivelse fra Vangshaugen til Eiriksvollen

Sesong: Sommer
Tur fra Vangshaugen beregnet til: 5,5 timer
Rutekode: dov32
Kartblad: Trollheimen 1:50 000 fra Nordeca (tidl. Ugland), Romfo 1420 II (2007) 1:50 000 fra Statens kartverk, men Eiriksvollen er ikke inntegnet på kartene
Merking: DNT-merket
Lengde i km: 16

Start fra Vangshaugen
Langs vestsida av Storvatnet forbi stidelet til Raubergshytta og fram til veienden ved Stortela. Til stidelet til Grøa og Heimstad og så opp mot nord på Steinrabbgrovin. Etter hvert nordvestover i nordsida av Melsseterkollen og ned til Røtdalen.

Herfra meget bratt videre ned til veien ved Råa i Sunndalen. Videre på vei over Driva og et kort stykke på sti til Eiriksvollen på nordsida av dalen.

For folk som er høyderedde kan nedstigningen til veien ved Råa virke luftig. Øverst går det veldig bratt nedover på kanten av juvet som elva renner i.

 

 

Tilbake til hovedside