Planer for fjelltur fra Haukeliseter til Haugastøl

 

Hovedside

Her ser en Besso

besso

Hytter

Haukeliseter

Middalsbu

Litlos

Besso

Sandhaug

Trondsbu

Dyranut

Kjeldebu

Rembesdalsseter

Hallingskeid

Geiterygghytta

Raggstein høyfjellstue

Haugastøl

Haukeliseterl til Middalsbu 29 km. 9 timer

Middalsbu til Litlos 25 km 7 timer

Litlos til Besso via Dimmedalen 23 km 7 timer

Besso til Sandhaug 7 km 2 timer

Sandhaug til Trondsbu 16 km 4 timer

Trondsbu til Dyranut 11,5 km 3,5 time

Dyranut til Kjeldebu 9 km 2,5 time

Kjeldebu til Rembesdalseter 24 km 8 timer

Rembesdalseter til Hallingskeid 24 km 8 timer

Hallingskeid til Geiterygghytta 29 km 8 timer

Geiterygghytta til Raggsteindalen 17 km 5 timer

Raggsteindalen til Haugastøl 26 km 8 timer

Jeg vil prøve å gå fra Haukeliseter til Haugastøl.

Dette er en tur som jeg muligens deler.

Del 1 Fra Haukeliseter til Dyranut

Del 2 Fra Dyranut til Haugastøl

Noen av rutene har jeg gått før, men de fleste er nye ruter for meg.

Når jeg skal gå fra Litlos til Besso vil jeg ta en omvei. Jeg vil ta av stien østover ved Bismarvatnet. Denne stien går til Hansbu. Så vil jeg gå opp Dimmedalen. Her skal det være mye fjellblomster.

Været Middalsbu YR

Været Litlos Storm

 

Rutebeskrivelse fra Haukeliseter til Middalsbu

Sesong: Sommer
Tur fra Haukeliseter fjellstue beregnet til: 9 timer
Rutekode: har55
Kartblad: Hardangervidda Vest 1:100 000 fra Nordeca (tidl. Ugland) og Hardangervidda 1:100 000 fra Cappelen Damm, men ingen av kartene viser den nymerkete stien fra Ulevå til Midtfjellsvollen.
Merking: DNT-merket
Lengde i km: 29

Start fra Haukeliseter fjellstue
Opp lia og gjennom et skar øst for Venareeggi. Mot nord til stidelet for den T-merkete ruta til Hellevassbu og den lokaltmerkete ruta til Prestegard og Vågslid sørvest for Loftsdokktjørn. Ned Ulevåskaret og et kort stykke på vei til Ulevå og videre langs nordsida av Ulevåvatnet over Nupselva på sommerbru og til Midtfjellsvollen og på lokalvei til Nupshallene. Opp til Nupstjørna og på østsida av første vannet og inn Nupsdalen og på sørvestsida av neste vann. Så meget bratt opp skaret til Nupsredet og bratt ned til Nupstjørn over en snøfonn. Videre langs sørsida av vannet, over en rygg og ned gjennom Slettedalen. På helårsbru over Kvesso og nordover på sti langs østsida av Valldalsvatnet. Inn på stengt bomvei som fører opp til Middalsbu. Turen kan kortes inn ca. 3 t med skyss på veien fra Haukeliseter til Nupshallane.

Turforslag Middalsbu til Litlos

Sesong: Sommer
Tur fra Middalsbu beregnet til: 7 timer
Rutekode: har57
Kartblad: Hardangervidda Vest 1:100 000 fra Nordeca (tidl. Ugland) og Hardangervidda 1:100 000 fra Cappelen Damm
Merking: DNT-merket
Lengde i km: 25

Start fra Middalsbu
Bratt opp langs bekken vest for hytta, rundt Middalsrusti og ned mot Vivassvatnet til stidelet til Middalsvatnet og Reinsnos. Videre mot nord og nordøst opp Vivassdalen og på sommerbru ved Brokafossen. Forbi Tyristein og mot nordøst langs nordsida av Holmavatnet og Kvenno, forbi Drykkjestein og opp i skaret mellom Vetlekoll og Prestkona der man møter ruta fra Hellevassbu. Ned til sommerbru over Fotkjølo og langs Litlosvatnet til sommerbru over elva nedenfor hytta.

Rutebeskrivelse fra Litlos til Besso

Sesong: Sommer
Tur fra Litlos beregnet til: 6 timer
Rutekode: har127
Merking: DNT-merket
Lengde i km: 23

Start fra Litlos
Opp i skaret mellom Holken og Småholkane til stidelet til Hadlaskard på Ambjørgsfljåna. Så forbi Ambjørgsvatnet på nordsida og nordøstover mellom Flautenuten og Storahorgi. Videre over Grotflott, opp Venahallet og i sørøstskråninga av Bismarhei. Bismarvatnet og Bessevatn passeres på vestsida. Stidele til Sandhaug ca. 300 meter ovenfor hytta.

Rutebeskrivelse fra Besso til Sandhaug

Sesong: Sommer
Tur fra Besso beregnet til: 2 timer
Rutekode: har52
Merking: DNT-merket
Lengde i km: 7

Start fra Besso
Opp fra hytta i sørøstlig retning til stidelet til Litlos og på sommerbru over Besso. Herfra mot øst delvis over bløte myrer der gangbaner er utlagt. Stien møter på traktorvei i ei sørlig vik av Nordmannslågen. Her dreier stien nordøstover mellom Nordmannslågen og Laken. På sommerbruer over Holmsbustrykene og fram til Sandhaug.

Rutebeskrivelse fra Sandhaug til Dyranut

Sesong: Sommer
Tur fra Dyranut beregnet til: 7 timer
Tur fra Sandhaug beregnet til: 7 timer
Rutekode: har47
Kartblad: Eidfjord 1:50 000 og Hardangervidda Vest 1:100 000 fra Nordeca og Hardangervidda 1:100 000 fra Cappelen Damm, men det nye stidelet øst for Nybunuten og stien derfra er ikke inntegnet på noen av kartene.
Merking: DNT-merket
Lengde i km: 28

Start fra Sandhaug
Opp øst for Trondavadnutane, videre vest for Reinsmyrtjørna, gjennom Eriksbudalen og over Eriksbuegga. På helårsbru over Snero og videre langs kjørespor. T-ruta tar av til venstre fra kjøresporet ved en setergrend ca. 1 km etter brua. Like etter stidele til Trondsbu, Tinnhylen (Langhylen) og Stigstuv. Videre på vestsida av Hellahalsen og Gunnarshaug. Stien krysser kjørespor ved Timetua, videre over Steingardhæ og ned i Bjoreidalen til helårsbru ved Nybu. Stidele til Bjoreidalen og Stigstuv på nordsida av elva og til Hedlo og Hadlaskard på sørsida. OBS: Bjoreidalshytta er nedlagt og T-merkinga på ruta opp dit er fjernet! Opp på østsida av Nybunuten og forbi det nye stidelet til Stigstuv, Halne og Krækkja og langs vestenden av Vetle Skiftessjøen og opp til Dyranut.

Rutebeskrivelse fra Sandhaug til Trondsbu

Sesong: Sommer
Tur fra Sandhaug beregnet til: 4 timer
Rutekode: har33
Merking: DNT-merket
Lengde i km: 16

Start fra Sandhaug
Opp øst for Trondavadnutane, videre vest for Reinsmyrtjørna, gjennom Eriksbudalen og over Eriksbuegga. På helårsbru over Snero og videre langs kjørespor. T-ruta tar av til venstre fra kjøresporet ved en setergrend ca. 1 km etter brua. Like etter stidele til Dyranut og Bjoreidalen. OBS: Bjoreidalshytta er nedlagt! Over Hellehalsen og nordøstover på vestsida av kjøresporet. Over demninga ved Tinnhylen (Langhylen) på helårsbru og opp til parkeringsplassen. Videre 1/2 km langs veien nordvestover til Trondsbu.

Rutebeskrivelse fra Trondsbu til Dyranut

Sesong: Sommer
Tur fra Trondsbu beregnet til: 3,5 time
Rutekode:
Kartblad: Sørlige del på Storskrymten 1419 I (2008), nordlige del på Romfo 1420 II (2007) 1:50 000 fra Statens kartverk
Merking: DNT-merket

Lengde i km: 11,5km

Start fra Trondsbu
Tinnhølveien fra Trondsbu nordover til stiskille Dyranut / Stigstuv. Her tar en stien Nord / Vestover til Helårsbrua ved Nybu. Her går stien nordover opp Bjoreidalen og på vestsiden av Vetle Skiftessjøen til Dyranut.

Rutebeskrivelse fra Dyranut til Kjeldebu

Sesong: Sommer
Tur fra Dyranut beregnet til: 2,5 timer
Rutekode: har44
Kartblad: Eidfjord (2006) og Finse (2010) 1:50 000 og Hardangervidda Vest (2008) 1:100 000 fra Nordeca og Hardangervidda (2010) 1:100 000 fra Cappelen Damm
Merking: DNT-merket
Lengde i km: 9

Start fra Dyranut
Over riksveien og opp i østkanten av Dyranutane og så ned i nordvestlig retning til Langatjørndalen. Over bekken i dalbunnen og i vestre kant av to koller og til stidelet til Krossdalen. Herfra nordover til hytta.

Rutebeskrivelse fra Kjeldebu til Rembesdalseter

Sesong: Sommer
Tur fra Kjeldebu beregnet til: 8 timer
Rutekode: har70
Kartblad: Hardangervidda Vest (2008) 1:100 000 fra Nordeca, Hardangervidda (2010) 1:100 000 fra Cappelen Damm og Eidfjord (2006) og Finse (2010) 1:50 000 fra Kartverket
Merking: DNT-merket
Lengde i km: 24

Start fra Kjeldebu
Vestover til sommerbru over Kjeldo noen hundre meter vest for hytta. Fra stidelet til Krækkja på nordsida av elva vestover forbi Smyttet og på helårsbru over Leiro. Opp gjennom kratt og over våt myr til stidelet til Finse. Videre opp østryggen av Storaberget. Vestover til stidelet til Liseth ved Hallingspranget. Nordvestover og ned til Helleelva som vades. Opp til Isdølejuvet, over på sommerbru og videre oppover i nordvestlig retning. Sør for Skytjedalsfjellet steingås Skytjedalsbekken, eventuelt over på snøfonner. Over ryggen vest for Skytjedalsfjellet og Her er ruten lagt om. Den går nå ned til demningen ved Rembesdalsvatnet.

Ruta her er lagt om i 2015

Ifølge DNT skal denne ruten være grei å gå nå. Om demningen.

 

Rutebeskrivelse fra Rembesdalseter til Hallingskeid

Sesong: Sommer
Tur fra Rembesdalseter beregnet til: 8 timer
Rutekode: har72
Kartblad: Finse (2010) 1:50 000 fra Nordeca og Skarvheimen (2009) 1:100 000 fra Cappelen Damm
Merking: DNT-merket
Lengde i km: 24

Start fra Rembesdalseter og opp mot vann 985 og til stidele Finse. Her vest, over en sommerbru. Videre bratt opp et skar rett øst for Vardeskorvet. Så videre nordover på vestsiden av Fossavatnet og Nordelva.
Det er ikke bru over overløpskanalen øst for Langvatnet, men den er vanligvis tørr. Det er helårsbru over bekken fra Reipstjørnane. Til Reiptjørnane der ruta går forbi et eide mellom to tjern.
Så nordvestover på sørsida av Sandvadnutane. Forbi på vestsida av vann 1174, videre ned dalføre og nordover. Så over Ausdøla der det tidligere var bru. Brustedet er ikke egnet for vading. Ruta er derfor lagt om slik at elva vades noe lenger nede der den er brei og grunn. Det vades eller steingås lett ved liten vannføring. Ned Austdalen og ned over Langesteinshøgdi.
Fortsetter mot nord til bekken ved kraftlinja og ovenfor vann 1192. Bekken i utoset av vann 1164 skrittes over. Herfra nordover mellom Søre Grøndalsnuten og Storhaugane. Ned Budalen til stidele til Osa. Mot øst til Rallarveien og over sommerbrua over Moldåni også langs Rallarveien til Hallingskeid.

Rutebeskrivelse fra Hallingskeid til Geterygghytta

Sesong: Sommer
Tur fra Hallingskeid beregnet til: 8 timer
Rutekode: ska5
Kartblad: Aurlandsdalen, Finse (2010) og Skarvheimen Geiterygghytta 1:50 000 fra Nordeca og Skarvheimen (2009) 1:100 000 fra Cappelen Damm
Merking: DNT-merket
Lengde i km: 29

Start fra Hallingskeid
Første drøye timen (4 km) langs Rallarvegen (grusvei med grovt veidekke), så på sti østover på en storsteinet flate med svaberg og flyttblokker. Videre på nordsida langs Svartavatnet, i vestskråninga ruin av lordehytte, og inn i Såtedalen. Store morenevoller langs stien ned mot omnsvatnet. Lett nedstigning ned til Geiteryggvannet, over elva på helårasbru i utløpsoset og på vei bort til hytta.

Rutebeskrivelse fra Geiterygghytta til Raggsteindalen

Sesong: Sommer
Tur fra Geiterygghytta beregnet til: 5 timer
Rutekode: ska11
Kartblad: Skarvheimen Geiterygghytta og Skarvheimen 1:50 000 fra Nordeca (tidl. Ugland) og Skarvheimen 1:100 000 fra Cappelen Damm
Merking: DNT-merket
Lengde i km: 17

Start fra Geiterygghytta
På anleggsvei stengt for biltrafikk sørøstover til Kittilbuflaten. Videre på sti og over bekken på sommerbru. Opp gjennom et lite dalføre til nordsida av Skarvåtjørnane. På helårsbru over Skarvåi, rundt på nordsida av en liten høyde og videre sørøstover forbi Ynglesvatnet og forbi stidelet for lokaltmerket til Storestølen på Ynglesflate. Forbi Syningshovda på sørsida og ned Sledaskaret. På vei de siste par kilometrene til Raggsteindalen Turisthytte.

Rutebeskrivelse fra Raggsteindalen til Haugastøl

Sesong: Sommer
Tur fra Raggsteindalen beregnet til: 8 timer
Rutekode: ska1
Merking: DNT-merket
Lengde i km: 26

Start fra Raggsteindalen
Fra hytta på veien 2,5 km langs Faugellifjorden. Veien passerer to T-stier, den første til Geiterygghytta og Storestølen, den andre til Finse. Videre på veibrua over Raggsteindøla inn på sti sørover ved Nordre stølen. Jevn stigning opp på fjellet, 400 høydemeter opp til foten av Folarskardet og inn til Folarskard tjørnane. Ca 200 høydemeter stigning til Lordehytta, åpen bu med 4 brisker, ikke madrasser eller utstyr, men oftest ved. Herfra kan man bestige Folarskardnuten. Videre nedstigning fra Hallingskarvet. Først bratt de første 200 høydemeterne, så lett nedover forbi Bjørnabuhøgdine til Bjørnabulægeret. Lett terreng de siste 5 km ned forbi Tjørngravtjørne til Haugastøl. 300 m vestover på riksveien og i en bue ned til stasjonen eller langs riksveien til Haugastøl 1000 moh.

Tilbake til hovedside