Planer for fjelltur fra Alvdal til Høvringen 2014

 

Hovedside

 

Kart

Togtider fra Oslo til Alvdal

Bussrute fra Høvringen til Otta

 

 

Hytter på turen:

Alvdal

Taxi til Dølbekkseter

Alvdal

Korsberghytta

Breisjøseter

Bjørnhollia

Rondvassbu

Peer gynt-hytta

Smuksjøseter

Høvringen

 

 

 

Tog fra Oslo til Alvdal

Alvdal Vestfjell

Taxi fra Alvdal til Dølbekkseter ? ca. 15km å gå.

Fra Dølbekkseter til Korsberghytta 2,5t - 9km

Fra Korsberghytta til Breisjøseter 4,6t - 16km

Fra Breisjøseter til Straumbu 5,5t - 17km

Rondane

Fra Straumbu til Bjørnhollia 2t - 6km

Fra Bjørnhollia til Rondvassbu 4t - 14km

Fra Rondvassbu til Smuksjøseter 4,5 -. 17km

Fra Smuksjøseter til Høvringen 2t - 5,5km

Tilsammen 101km

 

 

 

GPS kart over ruten fra Alvdal til Høvringen. Må ha Garmin og Østerdalen og Jotunheimen kart

Dette er en fjelltur som jeg kan gå tidlig i juli. Min tur på Hardangervidda må jeg vente med til langt ut i jui eller først i august. Det er mye snø i fjellet i år.

Denne turen fra Alvdal til Høvringen er en passe tur med ruter jeg ikke har gått før. Har hørt mye om området rundt Breisjøseter og det skal være fint der. Bjørnhollia har jeg også lyst til å besøke. Dette er en tur på 101km. Om jeg tar en taxi eller går fra Alvdal til Dølbekkseter får tiden vise. Jeg tar nok Taxi til Egga. Der går stien opp i fjellet. Dit er det 4,5km med asfalt som jeg ikke har lyst til å gå.

Når jeg kommer til Høvringen regner jeg med at det går buss til Otta. Jeg har også muligheter til å gå til Grimsdalshytta og videre til Hjerkinn.

Kona har lenge hatt betenkeligheter med at jeg går aleine i fjellet tilfelle jeg får en skade. Så nå har jeg kjøpt meg DELORME inReach SE som egentlig er en satellitt sender og mottaker som kan sende og motta SMS meldinger og Email meldinger. Den har også en SOS tast hvor en melding går direkte til de aktuelle nødetatene. Den kan også kommunisere med din smarttelefon via Bluetooth. Kona kan også følge hvor jeg er og ruten min på Google Earth kartet.

Har testet litt på den, og den ser ut til og virke OK.

 

 

 

 

 

Rutebeskrivelse fra Alvdal til Dølbekksætran

Bil/Buss til Alvdal og videre adkomst er fra seterveien mellom Dølbekksætran og Kvislåsætra. Det er tre merket stier å velge mellom. Aller kortest (1 t opp, litt raskere tilbake) er det langs den stien som starter i 1180 m høyde rett sør for Fjøshøa. Stien somtar av like ovenfor Kvislåsætra er litt lenger, mens ruta som starter i i 1020 m høyde rett øst for Dølbekkhøa tar ca. 2 t. Veien fra Dølbekksætran har meget dårlig standard. Her er det en klar fordel med høy bakkeklaring og lav fart. Til stien ved Dølbekkhøa er det bare 2,5 km på denne dårlige veien mens det er 6 km til stien ved Fjøshøa og knapt 7 til Kvislåsætra.

Ønsker du en lengre tur hit kan du starte turen fra gården Egga i Alvdal. Herfra går du opp mellom Høgkletten og Vola i retning Aumdalen og herfra følger du veien forbi Dølbekksætran og tar stien mot Korsberghytta.

 

Rutebeskrivelse fra Dølbekksætran til Korsberghytta

Sesong: Sommer
Tur fra Dølbekksætran beregnet til: 2,5 timer
Rutekode: ron37
Kartblad: Rondane (2008) 1:100 00 fra Nordeca (tidl. Ugland) og Rondane (2009) 1:100 000 fra Cappelen Damm og Alvdal 1619 III 1: 50 000 fra Statens kartverk, men på kartverkets kart er traseen ikke helt riktig og Breisjøseter er feilaktig inntegnet som selvbetjent og de nedlagte hyttene Flatseter og Frankseter vist som betjente.
Merking: DNT-merket
Lengde i km: 9

Start fra Dølbekksætran
1/2 t (2 km) opp på veien fra Dølbekksætran til der T-stien tar av i sørlig retning opp mellom de to toppene på Korsberghøa. Fra Korshøa ned i sørvestlig retning til hytta på nordsida av Kvislåtjønna. OBS: Veistandarden er meget dårlig opp fra Dølbekksætran.

 

Rutebeskrivelse fra Korsberghytta til Breisjøseter

Sesong: Sommer
Tur fra Korsberghytta beregnet til: 4,5 timer
Rutekode: ron36
Kartblad: Sollia (2011) 1:50 000 og Rondane (2008) 1:100 00 fra Nordeca (tidl. Ugland), Rondane (2009) 1:100 fra Cappelen Damm og Alvdal 1519 III, Sollia 1818 III og Atnsjøen 1818 IV 1:50 000 fra Statens kartverk, men på kartene fra Statens kartverk er traseen ikke helt riktig og Breisjøseter feilaktig inntegnet som selvbetjent og de nedlagte hyttene Flatseter og Frankseter er vist som betjente.
Merking: DNT-merket
Lengde i km: 16

 

Start fra Korsberghytta


Vestover mellom Knatten og Kvislåtjønnhøgda til stidelet til Storgrytdalseter. Herfra mot nordvest over høyde 1256 og forbi Kvislåkvolvet opp til stidele til Kvislåsætra. Herfra vestover på gammel kjerrevei via Fjordungskvolvet forbi stidele til Follandsvangen og videre vestover til sørenden av Veslsølnsjøen. Opp lia på sørsida av Storsølnkletten og vestover langs foten av fjellet mot Veslhøa. Forbi stidelet til Storsølnklettet i skaret mellom Veslhøa og Store Sølnkletten. (Fin avstikker til toppen med imponerende utsikt, 3-4 t tur retur, raskere med lett sekk). Videre ned til Breisjøseter.

 

Rutebeskrivelse fra Breisjøseter til Straumbu

Sesong: Sommer
Tur fra Breisjøseter beregnet til: 5,5 timer
Rutekode: ron30
Kartblad: Sollia (2011) 1:50 000 og Rondane (2008) 1:100 000 fra Nordeca (tidl. Ugland), Rondane (2009) 1:100 000 fra Cappelen Damm og Atnsjøen 1818 IV 1:50 000 fra Kartverket, men på Kartverks kart er Breisjøseter feilaktig inntegnet som selvbetjent og de nedlagte hyttene Flatseter og Frankseter vist som betjente.
Merking: DNT-merket
Lengde i km: 17

Start fra Breisjøseter
På helårs gangbru over elva like nedenfor hytta og videre 1/2 t på den stengte veien før T-stien tar av ved Buska. Opp lia langs foten av Breidsjøkinna og inn i Skjellådalen. Skjellåa krysses to ganger. Vading ved første kryssing ved stor vannføring. Andre kryssing mellom to små vann på vei mot Gravskardet mellom Skjellåkinna og Gravskardhøgda. Flere dyregraver oppe i skaret. Ned på andre siden, elva som renner ned Nørdre Hyrsdalen steingås. Stidele til Flatseter (ingen overnatting her lenger) sør for Eriksrudhøe. Videre nedover, over et flatere parti og mellom Indre Kampen og Veslehøe. Flott utsikt mot Rondanemassivet før bratt nedstigning gjennom skogen på østsida av Strømbukampen. Forbi Straumbu (ingen overnatting her lenger) og ned til rv. 27.

 

Rutebeskrivelse fra Straumbu til Bjørnhollia

Sesong: Sommer
Tur fra Straumbu beregnet til: 2 timer
Rutekode: ron3
Kartblad: Rondane Nord (2010), Rondane Sør (2010) og Sollia (2011) 1:50 000 og Rondane (2008) 1:100 000 fra Nordeca og Rondane (2009) 1:100 000 fra Cappelen Damm
Merking: DNT-merket
Lengde i km: 6

Start fra Straumbu
Fra den store parkeringsplassen ved rv. 27 nordover langs Atna og over elva på helårsbru. Etter brua stidele for direkterute til Høgronden (første del delvis T-merka, så delvis umerka, men god sti). Videre først sørover og så over en arm av Stormyldingi på helårsbru og så sørvestover på furumoer. Bratt opp en morenerygg og så slakt opp mot snaufjellet nord for Musvolkampen. Fin utsikt mot Alvdal Vestfjell fra høyeste punktet. Videre langs Myldingsgjelet og bratt ned til Gammelsætra og på setervei over Myldingi og opp til Bjørnhollia. Det er ingen overnatting på Straumbu lenger.

 

Rutebeskrivelse fra Bjørnhollia til Rondvassbu

Sesong: Sommer
Tur fra Bjørnhollia beregnet til: 4 timer
Rutekode: ron14
Kartblad: Rondslottet (2012) 1:25 000, Høvringen-Kvamsfjellet (2010), Rondane Nord (2010) og Rondane Sør (2010) 1:50 000 og Rondane (2008) 1:100 000 fra Nordeca (tidl. Ugland) og Rondane (2009) 1:100 000 fra Cappelen Damm
Merking: DNT-merket
Lengde i km: 14

Start fra Bjørnhollia
Opp gjennom bjørkeskogen på nordsida av Illmannåe. Gjennom en del moreneur når man har kommet over bjørkebeltet. Omtrent midtveis i dalen passeres en veldig morene som ligger tvers over dalbunnen. Utsyn mot Fremre Illmannhøe og Simlepiggen i sør. Bratt ned fra Illmanndalen ca. 300 meter vest for Fremre Illmannstjønne. Etter nedstigninga kommer stien inn på grusveien som følges 300 m nordover til Rondvassbu.

Rutebeskrivelse fra Rondvassbu til Smuksjøseter

Sesong: Sommer
Tur fra Rondvassbu beregnet til: 4,5 timer
Rutekode: ron12
Kartblad: Høvringen-Kvamsfjellet (2010) og Rondane Nord (2010) 1:50 000 og Rondane (2008) 1:100 000 fra Nordeca (tidl. Ugland) og Rondane (2009) 1:100 000 fra Cappelen Damm
Merking: DNT-merket
Lengde i km: 17

Start fra Rondvassbu
På vei og så over Store Ula på helårsbru og forbi stiskillet til Dørålseter. Videre opp mot det dype juvet Jutulhogget som krysses før ruta dreier østover. Krokåtbekken krysses ved Kluftin og videre østover mellom Randen og Veslranden. Ljosåe krysses. Herfra jevn nedstigning forbi Ljosåbue ned til Peer Gynt-hytta (servering i høysesongen). 3 1/2 t hit. Stidele til Mysuseter her. Videre til Smuksjøseter 1 1/2 t. Over Bråkdalsbekken på sommerbru. Like ved ligger den gamle steinbua Uløyhytta. Videre over s Kjondalsbekken og nordvestover langs nordsida av s Høvringvatnet og østsida av Høvringsvatne til Smuksjøseter.

 

Rutebeskrivelse fra Smuksjøseter til Høvringen

Sesong: Sommer
Tur fra Smuksjøseter beregnet til: 2 timer
Rutekode: ron13
Kartblad: Høvringen-Kvamsfjellet (2010) og Rondane Nord (2010) 1:50 000 og Rondane (2008) 1:100 000 fra Nordeca (tidl. Ugland) og Rondane (2009) 1:100 000 fra Cappelen Damm
Merking: DNT-merket
Lengde i km: 5,5

Start fra Smuksjøseter
På grusvei langs østsida av Høvringsvatne. Dyregraver oppe i østhellinga mot Kjondalsbekken. Ca. 300 meter forbi vannet in på sti i vestlig retning og langs nordsida av Høvringsåe til Høvringen.

 

 

Tilbake til hovedside