Planer for fjelltur i Jotunheimen 2015


Hovedside

I 2015 vil jeg prøve å fullføre planen fra 2014 over Hardangervidda.

Gå fra Dyranut til Kjeldebu, Rembesdalseter, Hallingskeid og Geiterygghytta.

Jeg får se om jeg går videre til Raggstein høyfjellstue og Haugastøl. Kansje går jeg fra Geiterygghytta og til Finse.

Det er mye snø i fjellet i år, så det er vanskelig å si når jeg kan gå denne turen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jeg vil også gå i Jotunheimen i 2015. Fra Sørre Hemsing til Tomashelleren, og så til Yksendalsbu. Herfra vil jeg gå til Fondsbu.

Dette er et område jeg aldri har gått før. Det sies at dette området gror igjen, så det kan være interessant å gå her.

Fra Fondsbu har jeg ikke bestemt meg for hvilken vei jeg skal gå videre.

Det kan bli til Skogadalsbøen via Mjølkedalen og derfra til Fannaråkhytta og Turtagrø,

eller fra Skogadalsbøen til Sognefjellshytta eller Krossbu.

Her er en lenk til snøforholdene i Jotunheimen

27/7 2015 Merk at fra Thomashelleren må folk gå ned mot Kvithaug da brua over Dingla er borte.

Hytter:

Sørre Hemsing

Tomashelleren

Yksendalsbu

Fondsbu

Bussrute fra Oslo bussterminal til Hemsingbrue ved Neset.

Valdresekspressen rutetider

Rutebeskrivelse fra Sørre Hemsing via Herredalen til Tomashelleren

Sesong: Sommer
Tur fra Sørre Hemsing beregnet til: 6 timer
Rutekode: jot70
Kartblad: Vang i Valdres (2004) 1:50 000, fra Herredalen også på Jotunheimen (2008) 1:100 000, begge fra Nordeca (tidl. Ugland)
Merking: Delvis DNT-merket, delvis lokalmerking
Lengde i km: 17


Start fra Sørre Hemsing
Merket med hvite V-er helt fra Hemsing bru nede i Vang. Langs veien til Sørre Hemsing og herfra på gammel setersti opp til Nefstadstølen og videre på vestsida av Rysna innover dalen til Hellestølen. Så videre på veien til den ender innerst i Nørdre Herredalen. Herfra 2 1/2 t opp til hytta. Mot nord meget bratt opp på vestsida av bekken til Rysntjernet og damhuset. Herfra vestover opp på sørsida av høyde 1520 og i en bue rundt vann 1442 i lett terreng. Opp i skaret sør for toppen Tomashelleren til stidelet til Sanddalen og videre forbi stidelet til Ole. Ned til hytta og stidelet til Yksendalsbu.

Rutebeskrivelse fra Tomashelleren til Yksendalsbu

Sesong: Sommer
Tur fra Tomashelleren beregnet til: 4 timer
Rutekode: jot68
Kartblad: Vang i Valdres (2004) 1:50 000 og Jotunheimen (2008) 1:100 000 fra Nordeca, men første del er feilinntegnet på Vangkartet.
Merking: Delvis DNT-merket, delvis lokalmerking
Lengde i km: 14

Start fra Tomashelleren
NB: Sommerbrua i Dingledalen er tatt av flom. Ny bru vil komme på plass sommersesongen 2014. Vanligvis er vadingen ved brustedet grei og vannet når ikke over knehøyde. Alternativ rute om vannstanden er høy eller brua ikke er lagt ut er å følge V-merka sti fra Tomashelleren mot Ole ned til Kvithaug og derfra videre til Yksendalsbu:

Ned forbi Remmiskinntjednet, Slettmarktjednet og Tverrdingletjednet og videre ned forbi Nøse på østsida. Langs Skjetnisbekken ned til Kvithaug ved Skjetnin/Olefjorden. Herfra vestover og på helårsbru over Dingla og videre vestover og inn på T-ruta Tomashelleren-Yksendalsbu ved Yksnin. Denne ruta er merka med hvite V-er for Vang kommune, og er vist som merkasti på Vang- og Jotunheimenkartene til Nordeca. Ruta er litt lenger enn den vanlige ruta om Dingledalen. Den vanlige T-merka ruta går slik: Første halvdel er lagt om og er bare riktig inntegnet på UT.no-kartet og 2013-utgaven av Jotunheimen 1:100 000 fra Nordeca.

Fra hytta rett nordover og over bekken fra Langetjednet like nedenfor utløpet og så over bekken fra Meatjednet og videre nordover i østre kant av høyde 1556. Så i en bue vestover runt en liten høyde og ned i skaret mellom høyde 1575 og 1565 og videre mot nord og ganske bratt ned i Dingledalen til utoset i Nedre Dingledalstjednet. Vad over Dingla omtrent ved brustedet og langs Dingla en snau km før ruta dreier nordover mot Yksnin. Ned på østsida av fjellryggen Yksn til stidelet til Kvithaug og Ole (V-merka dit) og over helårsbrua mellom Yksnin og Skjetnin/Olefjorden. Over denne og opp mot nord. Opp fra vannet går stien i myr og ruta er merket med staur med rød ring et stykke. Opp til krysset med ruta fra Bygdin. Herfra vestover til Yksendalsbu.

Rutebeskrivelse fra Yksendalsbu - Bygdin hotell

Sesong: Sommer
Lengde: 24 km
Kart: Vestre del på Vang i Valdres (2007), østre del på Beitostølen (2008) 1:50 000, hele på Jotunheimen (2008) 1:100 000, alle fra Nordeca
Merking: DNT-merket (les mer om merking av sommerruter)
Sesong: Sommer
Område: Jotunheimen


Stien nordover til stidele til Tomashelleren. Videre nordover og så ned til Skamdalen. Så bratt opp til sørenden av Systerbottjednet. Her gror det fort til så det kan være vanskelig å finne stien. Til nordenden av av Systerbottjednet. Over Skjeldrehornet med fin utsikt. Videre på på sørsida av Rødningstjednet og nordover på nordsiden av Bergaåntjednet. Flott utsikt i et lengre parti her.
Så bratt ned fra Marabotthornet og forbi høyde 1226. Videre nordover på sørsida av Seksin og Raudfjorden. I enden av Raudfjorden over reingjerde og stidele for lokalt merket rute til Bitihorn. Så ca. 500m til riksveien. Følger så riksveien ca. 1-1,5km til Bygdin hotell.

Rutebeskrivelse fra Yksendalsbu til Fondsbu

Sesong: Sommer
Tur fra Yksendalsbu beregnet til: 7 timer
Rutekode: jot65
Kartblad: Vang i Valdres (2004) 1:50 000 og Jotunheimen (2008) 1:100 000 fra Nordeca (tidl. Ugland)
Merking: DNT-merket
Lengde i km: 21

Start fra Yksendalsbu
Stien går rett opp den bratte lia på nordsida av hytta, men kan være vanskelig å følge på grunn av den frodig vegetasjonen. Det er satt opp påler med rød ring på toppen for å markere stien her. På toppen av Vardeggene dreier stien nitti grader og går vestover mellom vann 1380 og 1370 på sørsida av Vølohornet. Videre ned i Vølodalen der elva steingås og så bratt opp på andre sida og langs sørsida av Dryllin. Stien dreier etterhvert nordvestover og vann 1353 passeres i nordenden. Så kommer man inn i Vennisstøldalen der vann 1374 passeres på vestsida. Ytterst i Vennistøldalen passeres stidelet for umerka rute til til Utsikten. Videre ned til Fondsbu og Eidsbugarden. Siste halvdel av ruta er steinete.

Fondsbu til Skogadalsbøen via Mjølkedalen

Lengde: 28 km
Kart: Jotunheimen Vest (2011) og Årdal (2007) 1:50 000 og Breheimen (2008) og Jotunheimen (2008) 1:100 000 fra Nordeca og Jotunheimen (2009) 1:50/100 000 fra Cappelen Damm
Merking: DNT-merket (les mer om merking av sommerruter)
Sesong: Sommer

Varihet 7 timer
Område: Jotunheimen

Langs veien til hyttefeltene ved Mjølkedøla og stidelet til Gjendebu. Herfra opp Mjølkedalen på østsida av elva og på sommerbru over bekken sørøst for høyde 1306. Bratt opp og over ryggen og langs østsida av Store Mjølkedalsvatnet. Opp vest for Høgbrøthøgde til stidelet til Olavsbu og Gjendebu. Herfra nordover over et band og ned i Øvre Mjølkedalen og på østsida av Øvre Mjølkedalstjørni og vestsida av det nedre. Elva mellom Mjølkedalstjørni steingås. Stidele til Olavsbu vest for det nordligste tjernet. Videre ned Skogadalen til hytta. På helårsbru over Skogadøla like før hytta.

Skogadalsbøen til Fannaråkhytta

Ca. 10,5 km
Varighet: 6 timer +
Bereget gangtid for en voksen mann, i god form, uten pauser. Les mer om tidsberegning her
Gradering: Krevende +
Alle turforslag på UT.no er gradert i henhold til Merkehåndboka. Les mer her
Passer: Voksen

Topptur. Øvre del av ruta er utsatt i dårlig vær og sterk vind. På kløvsti til helårsbru over Utla. Stidele for ruter til Olavsbu og Leirvassbu på østsida av brua og på vestsida til Krossbu og Sognefjellshytta. Opp mot nordvest. Elva på østsida av Keisarpasset steingås. I Keisarpasset stidele for ruta til Turtagrø. Herfra bratt opp mot Fannaråknosi, første del av oppstigningen i uret lende, videre ofte på snøfonner. Nær Fannaråkbreen stidele for ruta over breen til Sognefjellshytta og Krossbu (fører eller brekunnskaper og breustyr nødvendig). Fin sti på platået fram til hytta på toppen, Norges høyestliggende overnattingshytte. Med lett topptursekk bruker man kortere tid enn angitt.

Fannaråkhytta til Turtagrø

Type: Fottur, Topptur
Lengde: Ca. 7,7 km
Varighet: 5 timer +
Bereget gangtid for en voksen mann, i god form, uten pauser. Les mer om tidsberegning her
Gradering: Krevende +
Alle turforslag på UT.no er gradert i henhold til Merkehåndboka. Les mer her
Passer: Voksen

Topptur. Øvre del av ruta er utsatt i dårlig vær og sterk vind. Over Sognefjellsvegen ved hotellet og til helårsbrua over Helgedalselvi. Stidele for umerket rute til Skagastølsbu her. Opp på nordsida av elva til Helgedalen seter og inn på veien til Helgedalsbotnen der T-sti tar av. Bekken nedenfor Ekrehytta steingås. Stidele til Skogadalsbøen her. Videre på god, men bratt og steinete sti i mange slyng til hytta på toppen 2068 moh., Norges høyestliggende overnattingshytte. Med lett topptursekk bruker man kortere tid enn angitt.

 

Tilbake til hovedside