>

Planer for fjelltur Breheimen, fra Høyheimsvik til Bøvertun 2015

Hovedside

Hytter:

Navarsete

Fivla

Vigdalstøl

Fast

Arentzbu

Nørdstedalseter

Krossbu.

 

Snøkart

Dette vil bli en ny tur for meg. Det er noen bratte stigninger her, men det skal nok gå.

Jeg må ta bussen fra Otta til Høyheimsvik og starte der.

Fra Arentzbu må jeg gå til Nørdstedalseter og derfra vil jeg gå til Bøvertun og ta bussen til Krossbu eller Sognefjellshytta. Det kan hende jeg tar av på stien og går mot Sognefjellshytta på østsiden av Storvatnet. Her har jeg ikke gått før.

Dag 1. Fra Høyheimsvik til Navarsete 9 km 3 timer

Dag 2. Fra Navarsete til Vigdalstøl 17 km 5 time

Dag 3. Fra Vigdalstøl til Fast 16 km 5,5 time

Dag. 4. Fra Fast til Arentzbu 14 km 4,5 time

Dag. 5. Fra Arentzbu til Nørdstedalseter 18 km 7 timer

Dag. 6. Fra Nørdstedalseter til Bøvertun 18 km 7 timer

Det ser ut som det er veldig korte strekk å gå, men en må huske at det er mye stigninger her.

 

Bussrute til Høyheimsvik

DNT kart Høyheimsvik - Navarsete

Her er en lenk til snøforholdene i Breheimen

25/6 2018 Har sjekket at alle bruer er lagt ut på denne ruten. OK

Fast

Stien fra Arentzbu mot hytta Fast går i fjellet på høyre side av elva.

 

Fra Høyheimsvik til Bøvertun

 

Rutebeskrivelse fra Høyheimsvik til Navarsete

Sesong: Sommer
Tur fra Høyheimsvik beregnet til: 3 timer
Rutekode: bre48
Kartblad: Breheimen og Jostedalsbreen 1:100 000 fra Nordeca (tidl. Ugland), Gaupne 1417-4 og Lustrafjorden 1417-1 1:50 000 fra Statens kartverk
Merking: DNT-merket
Lengde i km: 9

Start fra Høyheimsvik
På bilvei med skilting mot Navarsete fra Høyheimsvik. Det anbefales å sette igjen bilen der bebyggelsen slutter og traktorvei tar videre oppover i bratte slyng mot gården Kolstad. Den merka stien tar av i første sving på traktorveien og går opp gjennom lia og passerer Kolstad på nordsida. I bratte slyng opp til Flatningane. Flott utsikt over Lustrafjorden med Feigumfossen på andre siden av fjorden. Stidele for kommunalt merka rute til Nes Gard ved myra oppe på Flatningane. Inn i Engjadalen og ned til bekken i dalbunnen, som krysses på helårsbru. Bort til hytta, som ligger på en frodig setervoll 620 moh. Det er ikke vann å finne før bekken ved Flatningane, så sørg for å ha med nok drikke til turen opp dit.

Rutebeskrivelse fra Navarsete til Fivla

Sesong: Sommer
Tur fra Navasete beregnet til: 2,5 timer
Rutekode: bre47
Kartblad: Breheimen (2010) 1:50 000, Breheimen 1:100 000 og Jostedalsbreen 1:100 000 fra Nordeca (tidl. Ugland)
Merking: DNT-merket
Lengde i km: 9

Start fra Navarsete
Fra hytta oppover i Engjadalen, etter hvert ganske bratt oppover. Opp langs bekken som krysses like ovenfor Heggedalen seter. Videre oppover og langs østsida av Heggedalsvatnet. Opp til Stongfjellet (fin avstikker herfra til Fivlenosi, vid utsikt) og så ned mot nord på vestsida av Fivlenosi til Fivla.

Rutebeskrivelse fra Fivla til Vigdalstøl

Sesong: Sommer
Tur fra Fiva beregnet til: 2,5 timer
Rutekode: bre24
Kartblad: Breheimen (2010) 1:50 000, Breheimen (2008) og Jostedalsbreen (2008) 1:100 000 fra Nordeca (tidl. Ugland)
Merking: DNT-merket
Lengde i km: 8

Start fra Fivla
Nordover og så bratt ned ryggen til stikryss med ruta fra Vigdal til Dalsdalen (Bispevegen) nordvest for Likholmyri. Bergensbispen Johan Nordahl Brun gikk denne veien Jostedalen til Luster på begynnelsen av 1800-tallet. Hans initialer er risset inn på en stein nær det høyeste punktet på ruta. Videre nordøstover forbi Storhaug og Breidsete til stidelet til Fast og på helårsbru over Vigdøla. Sørover noen hundre meter til hytta.

Rutebeskrivelse fra Vigdalstøl til Fast

Sesong: Sommer
Tur fra Vigdalstøl beregnet til: 5,5 timer
Rutekode: bre23
Kartblad: Breheimen (2010) 1:50 000, Breheimen 1:100 000 og Jostedalsbreen 1:100 000 fra Nordeca (tidl. Ugland)
Merking: DNT-merket
Lengde i km: 16

Start fra Vigdalstøl
Nordøstover og over Vigdøla på helårsbru til stidelet til Fivla, Navarsete og Dalsdalen. Opp Vigdalen et stykke og så nordøstover opp forbi Øystølsreset og inn i Hamarsdalen. Opp dalen forbi Hamarsdalsvatnet på vestsida og over Hamarsdalsbandet. I det høyeste partiet her ligger det ofte ei lang snøfonn. Herfra etter hvert bratt ned dalsida langsmed og sør for Kjervafosso som delvis går i gjel. På sommerbruer over elva fra Spørteggbreen og bort til hytta.

Rutebeskrivelse fra Fast til Arentzbu

Sesong: Sommer
Tur fra Fast beregnet til: 4,5 timer
Rutekode: bre19
Kartblad: Breheimen (2010) 1:50 000, Breheimen (2008) og Jostedalsbreen (2008) 1:100 000 fra Nordeca
Merking: DNT-merket
Lengde i km: 14

Start fra Fast
Østover langs Åsetvatnet til stidele til Mørkri ved Åsete. Herfra opp vest for Skurvenosi (flott utsikt) og ned til stidele for rute til Mørkrisdalen, mot nordvest over Austra på helårsbru og på to sommerbruer ved Fjellsliseter. Ned til Kvitene som passeres på to sommerbruer og videre ned til helårsbru over elva fra Leirbotnen og til Arentzbu.

Rutebeskrivelse fra Arentzbu til Nørdstedalseter


GÅTID / DISTANSE 7 TIMER / 15,3 KM (18km)
VANSKELIGHETSGRAD LETT
BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 620M OPP / ca. 563M NED
KARTBLAD Inntegnet på turkartene Breheimen i 1:50 000
MERKING VARDET / RØDE T'ER / ???
Starthøyde ca.880moh. - Slutthøyde ca. 937 moh.

Først sommerbru over Rausdøla så gjennom Kvanneskredene (ur) og videre bratt opp og over Oksli. Løndøla vades. Så videre østover. Nobbelvi krysses på sommerbro og Leirvatnet passeres på østsiden.

Videre gjennom Gravdalen og stien går på nordsiden av Gravdalsvannet. Så går stien bratt ned til demningen ved Fivlemyrane. Fivlemyrane kraftstasjon ligger til venstre nede ved vannet. Så går stien nedenfor demningen og inn på grusvei som følges ca. 2km til Nørdsredalseter. Like før hytta går veien til Skjolden ned til høyre.

Rutebeskrivelse fra Nørdstedalseter til Bøvertun

GÅTID / DISTANSE 7 TIMER / 18km
VANSKELIGHETSGRAD LETT
KARTBLAD Inntegnet på turkartene Breheimen i 1:50 000
MERKING VARDET / RØDE T'ER / ???
Starthøyde ca.937moh. - Slutthøyde ca. 937 moh.

Start fra Nørdstedalseter
Krevende rute på vått føre. Østover fra hytta (937 moh) inn i Vetledalen. De første 500 metrene sør for anleggsveien, deretter nord for veien, litt opp i lia. Forbi stidele mot Stølsdalen, mot nordøst på nordsiden av nedre Grønevatnet, og mot øst mellom øvre og nedre Grønvatnet. Opp over Tverrbyttfjellet, 1571 moh. Bekken fra nordenden av Liabrevatnet vades.

Stidele mot Sognefjellhytta går sydover. Så bratt ned fra Tverrbyttfjellet og på nordsiden av Storevatnet. Så ned Bøvertunbakkan og til Bøvertun Skysstasjon..

Tilbake til hovedside