Planer for fjelltur i Stølsheimen 2015

Hovedside

Hytter:

Kalvedalshytta

Dyrkolbotn fjellstove

Skavlabu

Vardadalsbu

Norddalshytta

Solrenningen

Åsedalen

Selhamar

Torvedalshytta

Volahytta

Voss

Hele turen er på ca. 128 km. (142 km)

Vil bruke ca. 6-9 dager på turen til Voss.

Buss fra Bergen til Romarheimdalen

 

Nettbuss express NX430(Fjordexressen - Bergen - Ålesund

Været Stølsheimen Yr

Været Stølsheimen Storm

 

Dette kan være en tur tidlig på sommeren. Stølsheimen ligger i et området som ligger mellom Sognefjorden og Voss. Det er ikke så lange ruter mellom hyttene, men jeg ser at det er ganske tungt og krevende terreng. Mye opp og ned.

Jeg tror det kan bli et interessant område å gå. Jeg vil starte fra Dyrkolbotn Fjellstove. Der stopper bussen ganske nære hytta. Jeg tenkte først på Kalvedalshytta, men da må jeg gå samme strekket 2 ganger.

Her er en lenk til snøforholene i Stølsheimen

Jeg håper jeg kan gå i Stølheimen i 2017. Kunne ikke gå der i 2016 på grun av isjias problemer og veldig dårig vær der i hele sommer. Det var jo nedbørsrekord i Bergen i 2016.

--------------------------------------------------------------------

 

Snøkart

Stølsheimen bilder

Stølsheimen, Bergsdalen og Vossefjellene UT

Trekanten øst i Stølsheimen

Har før brukt eTrex vista HCx som GPS. Nå måtte jeg kjøpe eTrex 30 på grunn av kartet til Stølheimen kom på en minnebrikke. Har hatt en del problemer for å få den til å virke lik den gamle.

Dessverre hadde den ikke meny for autorouting. Til min bruk var den en stor skuffelse i forhold til vista HCx.

GPS ruter for Stølsheimen. Må ha GPS kart for Bergen

 

Avstandene er tegnet opp på kartet. Jeg har sett før at en kan legge til ca. 20% for å få den riktige avstand. Lengde i parantes er den riktige lengde ?

Fra Dyrkollbotn til Skavlabu

Sesong: Sommer
Tur fra Dyrkollbotn beregnet til: 7 timer
Kartblad: Norge-serien 10046 Modalen 1:50 000
Merking: DNT-merket

Starthøyde 356 m Slutthøyde 961 m
Lengde i km: 14,7 km (17,6 km)

Dette er en tur for deg som liker en god dagsmarsj, og du kan benytte offentlig transport (buss) og få en god rundtur. Ta buss til Dyrkollbotn i Romarheimdalen der du etter en liten km. på vei tar av på god, t-merket sti.

På østsiden av Fossvatnet. Stien går først nord, så nordøst. Denne fører deg stadig oppover fra grønne beiteområder og over i høyfjellsterreng. Der er jevn stigning, men bare en skikkelig kneik som kommer mot slutten av turen. Opp fra Veslavatnet. Her går også stien mer mot øst før en snaret kommer frem til Skavlabu. Dette regnes i dag for å være en lang tur, du må beregne 7 timer, men den er relativt lett å gå. Overnatting på Skavlabu.

Fra Skavlabu til Vardadalsbu

Sesong: Sommer
Tur fra Skavlabu beregnet til: 5 timer
Kartblad: Norge-serien 10046 Modalen 1:50 000
Merking: DNT-merket

Starthøyde 961 m Slutthøyde 889 m
Lengde i km: 12,4
km. (14,8 km)

Starter nordover fra Skavlabu og går på østsiden av Skavlavatna og ca. 1km til stidelet til Svartavassdammen og anleggsveien ned til Romarheimsdalen. Så går stien på østsiden av vann 868 og ca. 2km. til stidele for ruta ned Hellanddalen til Nedrehelland. Ved sørenden av Skjerjevatnet kan det tidlig i sesongen ligge en vanskelig fonn over anleggsveien, men er ikke problematisk når man kommer fra Skavlabu. Stien går nå nordover mellom Svartavatnet og Skjerjavatent. Dette er Skjerjavasstangen. En krysser her en anleggsvei som er stengt for biltrafikk. En vil gå forbi 2 demninger på østsiden av stien mot Skjerjavatent.

Så til nordenden av Skjervavatnet og så nordover på østsiden av Langavatnet og øst for topp 1038. og til stidele Steinsland og Straume. Og så ca. 1km. på vestsiden av Vardalstjørnane og til Vardadalsbu.

Fra Vardadalsbu til Norddalshytta

Sesong: Sommer
Tur fra Vardalsbu beregnet til: 5 timer
Kartblad: Norge-serien 10046 Modalen 1:50 000
Merking: DNT-merket

Starthøyde 889 m Slutthøyde 1002 m
Lengde i km: 10,2
km. (12,2 km)

Starter fra Vardadalsbu og går nordover på vestsiden av vann 926 og videre opp gjennom dalføre mellom høyde 1152 og 1118. Vær spesielt oppmerksom på denne strekningen da snøen ligger lenge her og kan dekke deler av vardingen. Elva i Vestrebotnen krysses på sommerbru. Nedover og nordover og vest for vann 810.

Bratt ned Trongedalen og vest for vann 900. Her krysses elva og nordøstover og inn i Norddalen. Over sommerbru ved hytta og til Norddalshytta. Stidelel mot Solrenningen like før hytta.

Fra Norddalshytta til Solrenningen

Sesong: Sommer
Tur fra Norddalshytta beregnet til: 5 timer
Kartblad: Norge-serien 10046 Modalen 1:50 000
Merking: DNT-merket

Starthøyde 1002 m Slutthøyde 642 m
Lengde i km: 11,7
km. (14,0 km)

Fra hytta og rett sydover. Omtrent 300m til stidele til Vardalshytta. Videre sydover etter stidele. Etter ca. 1,5km dreier stien skarpt mot nordøst ved enden av ryggen (ca. ved kote 1000) og går nordøstover. Så går stien mer østover på fjellryggen og syd for vann 1069. Åsbotn ligger vest for stien og så nord for Åsebotnvatnet. Etter Åsebotnvatnet går stien litt mer mot nord til Storefonnosen. Her dreier ruta brått mot sydøst. Her kan snøen ofte ligge lenge og dekker en del av vardene.

Ved kraftig nedsmelting kan det her tine fram en liten bre med hull og sprekker. Alternativ merking tar av mot vest og følger en noe høyere trasse på vestsiden og nord av det vesle tjernet før stien går mot sydøst. Så vestover nedover Blådalen. Mot øst og ned fra Blåfjellet med en stor varde på den gamle stølsveien til Ortnevik. Så mot øst over bekken ved Vassdalen og frem til Solrenningen.

Fra Solrenningen til Åsedalen

Sesong: Sommer
Tur fra Solrenningen beregnet til: 5 timer
Kartblad: Norge-serien 10046 Modalen 1:50 000
Merking: DNT-merket

Starthøyde 642 m Slutthøyde 821 m
Lengde i km: 11,1 km
(13,3 km)

Stien går østover fra hytta og inn i et myrete området ved Ålrekstølen. På bru over Dårlegelva og Storelvi. Så bratt opp fjellet mellom Kvanngrødfjellet og Rundehaug. Så vestover og på vestsiden av Uranipa. Til dels mye snø tidlig på sommeren. Vær derfor spesielt oppmerksom. Så ned langs en bekk som har sitt utspring i skaret sør for Uranipa. Bratt ned til Grøndalen som krysses. Stien går nå litt sydøst før en kommer til hytta Åsedalen.

Fra Åsedalen til Selhamar

Sesong: Sommer
Tur fra Åsdalen beregnet til: 5 timer
Kartblad: Norge-serien 10046 Modalen 1:50 000
Merking: DNT-merket

Starthøyde 821 m Slutthøyde 873 m
Lengde i km: 13 km
. (15,6 km)

Fra Åsebotnane lidt nord for hytten Åsedalen begynner vi med en bratt stigning opp mot fjellet Tindafarangen før det igjen går nedover gjennom Dyredalen til St. Rappavatnet. Herfra til Selhamar legger vi veien nord om Raudberget, et meget karakteristisk fjell med en spesiell rødlig stein. Mulighet for en avstikker til toppen av Raudberget (1143 m) når vi runder dette. Så sydover og på østsiden av vannet Raudbrgvatnet og frem til Selhamar

Samlet stigning ca. 400 m.

Alternativ rute via Holskardet og Geitdalsvatnet i stedet for Tindafarangen. Lengde ca. 17 km, samlet stigning ca. 250 m.

Fra Selhamar til Torvedalshytta

Sesong: Sommer
Tur fra Åsdalen beregnet til: 6 timer
Kartblad: Norge-serien 10046 Modalen 1:50 000
Merking: DNT-merket

Starthøyde 873 m Slutthøyde 811 m
Lengde i km: 13,7 km. (16,4 km)

Starter med sommerbru ved hytta og på vestsiden av Selhamarvatnet. Så østvestover og opp over Hundeggi. Så sydøstover om Kvanndalsleite og bratt ned fra Blyfjell og på vestsiden av Langavatnet. Det er sommerbru i elva mellom Langavatnet og Grøndalsvatnet i utløpsoset av Langavatnet. Så på østsiden av Grøndalsvatnet. Ned skråninga av Asbjørgsdalseggi og opp Raunebrekkene, over Asbjørgdalen.

Ned ved ruin av stølshus og vestover i vestskråninga av Søtebakkeggi, og ned Torvdalen og til Torvedalshytta

Fra Torvedalshytta til Volahytta

Sesong: Sommer
Tur fra Åsdalen beregnet til: 5 timer
Kartblad: Norge-serien 10046 Modalen 1:50 000
Merking: DNT-merket

Starthøyde 811 m Slutthøyde 939 m
Lengde i km: 11,9 km
. (14,2 km)

Langs Torvedalstjørni på vestsiden og over elva nedenfor demninga. Og vestover langs foten av fjellsiden vest for Dyrastrupen og ned mot Kvitenosstølen og langs foten av fjellsiden vest for Dyrastrupen. Det er vel en km langs elva til Kvitenosstølen.

Så vestover opp Kvitanosdalen der en krysser elva på sommerbru. Så oppover Sødalseggi og så sydøst mot Høgevarde der stien passer like øst for toppen.. Lønnsom avstikker til Kvitanosi 1433 moh., vidt utsyn med Folgefonna i sør.

Videre ned Borgadalen hvor stien så går rett syd og så vest for Borgavatni og ned til Volahytta.

Fra Volahytta til Voss

Sesong: Sommer
Tur fra Åsdalen beregnet til: 6 timer
Kartblad: Norge-serien 10046 Modalen 1:50 000 og Kartblad: Norge-serien 10038 Voss
Merking: DNT-merket

Starthøyde 939 m Slutthøyde 57 m
Lengde i km: 20,3 km
. (24,3 km)

Opp til Borgavotni, over på helårsbru i utløpsoset og langs nordsida av Nedsta Piksvatn og Mevatnet. Øst for Mevatnet stidele til Tvinnestølen og Tvinno. Sørover Slettafjellet og Vidvangane og langs fjellsida under Lønahorgi. Ingen nedgang til Vådalsbotnen eller Dalsbotnen her! Videre bratt opp til Vådalseggi og stidelet til Lønahorgi 1410 moh. (Flott utsikt 2 1/2 t tur/retur). Nedover i østsida av Slettafjellet og forbi Valbergstjørni og stidelet til Heggjavad og til toppen av Hangurbanen. Hvis gondolbanen er stengt, må en følge stien og veien som slynger seg ned fjellsiden og ned til Voss. (gondolbane til Voss. Den skal vist rives ned i 2015?).

Tilbake til hovedside

 

 

 

 

 

 

 

 

Raggsteindalen