Planer for fjelltur Rondane 2015

 


Hovedside

Her renner Bergedalsbekken. Dørålglupen øverst til høyre.

Rondane

Hytter:

Eldåbu

Bjørnhollia

Dørålseter

Havredalseter

Høvringen

Fjelltur Spidbergseter Gulbrandsdal til Høvringen

Fra Spidebergseter til Eldåbu 17 km

Fra Eldåbu til Bjørnhollia 20 km

Fra Bjørnhollia til Dørålseter 25 km

Fra Dørålseter til Havredalseter 15 km

Fra Havredalseter til Høvringen 27 km

DNT Kart Rondane

Snøkart

 • Tog fra Oslo 08.02 er på Ringebu kl. 10.53 og buss derfra til Spidebergseter.

  460 - Ringebu - Enden - Straumbu. Åpner 22/6 2015

  Mandag - Søndag

 • Ringebu Skysstasjon - 11:15 (Korr. med tog fra Oslo)
 • Nordrum - 11:23
 • Venabygd - 11:27
 • Trabelia - 11:32
 • Lundes Turisthandel - 11:37
 • Venabu - 11:40
 • Spidsbergseterkrysset - 11:44
 • Bølisætrin - 11:49
 • Gundstadseter - 11:55
 • Enden - 12:00
 • Vollum - 12:04
 • Rondetunet - 12:08
 • Atnbrufossen vegkryss - 12:11
 • Nesset - 12:19
 • Straumbru - 12:25
  Buss fra Straumbru til Ringebu går klokken 15.00

Dette blir nok den første turen i år da det er mye snø i andre fjellområdene.

DNT har desverre fjernet alle de gamle UT rutene hvor det sto beskrivelse av ruten mellom 2 hytter. Nå finner jeg bare de gamle Den Norske turistfoenings rutebeskrivelser som er gamle og det står foreksempel ikke tiden det tar å gå denne ruten.

Det som også var fint med UT rutene var at ruten var beskrevet begge veier.

De nye turforslagene er OK, men de kan ikke erstatte rutene.

Spidsbergseter - Eldåbu (via Eldåsæter)
Lengde: 13,7km (15,5km)
Kart: Rondane Sør (2010) og Sollia (2011) 1:50 000 og Rondane (2008) 1:100 000 fra Nordeca (tidl. Ugland)
Merking: DNT-merket (les mer om merking av sommerruter)
Sesong: Sommer
Område: Rondane og Alvdal Vestfjell

På vei forbi stidelet til Venabu øst for Flaksjøen og videre til enden av veien i Flaksjølia. Herfra på sti nordvestover til Venåssætra og i mer nordlig retning gjennom hyttefelt og ned til Svartåa. Over elva på helårsbru ovenfor Storfallet og et kort stykke vestover langs elva og så bratt opp mot nord til Eldåsæter. Herfra er det snaut 1 1/2 t til hytta. Et kort stykke på vei og så nordover på sti til stidelet mot Gråhøgdbu og Bjørnhollia nord for Hallhaugen. Herfra vestover til Eldåbu. Flere dyregraver på strekninga Eldåsæter-Eldåbu.

Eldåbu - Bjørnhollia
Lengde: 16,3km (19,5km)
Kart: Høvringen-Kvamsfjellet (2010), Rondane Sør (2010) og Sollia (2011) 1:50 000 og Rondane (2008) 1:100 000 fra Nordeca (tidl. Ugland) og Rondane (2009) 1:100 000 fra Cappelen Damm
Merking: DNT-merket (les mer om merking av sommerruter)
Sesong: Sommer
Område: Rondane og Alvdal Vestfjell

Del av Rondanestien. Sørøstover fra hytta til stidelet mot Gråhøgdbu, Spidsbergseter og Venabu. Herfra nordover langs foten av Bågåskardshøgdin og over Hornflågåbekken nær innløpet i Fremre Vulutjønna. Videre på vestsida av tjernet og over elva mellom de to Vulutjønna og på østsida av Indre Vulutjønna. Opp gjennom Steindalen og opp i vestskråninga av Geitsida med vidt utsyn. Så bratt ned til helårsbru over Myldingi ved Gammelsætra og på kjerrevei opp til Bjørnhollia.

Bjørnhollia - Dørålseter (via Langglupdalen)
Lengde: 20,8km (25km)
Kart: Rondslottet (2012) 1:25 000, Høvringen-Kvamsfjellet (2010), Rondane Nord (2010) og Rondane Sør (2010) 1:50 000 og Rondane (2008) 1:100 000 fra Nordeca og Rondane (2009) 1:100 000 fra Cappelen Damm
Merking: DNT-merket (les mer om merking av sommerruter)
Sesong: Sommer
Område: Rondane og Alvdal Vestfjell

Del av Rondanestien. Nordover på veien til stien tar av ca. 300 m nord for Bjørnhollia. Opp i østskråninga av Veslsvulten. Ned i Langglupdalen der bekken krysses på sommerbru og opp dalen forbi stiskillet til Høgronden. Videre oppover forbi stidelet til Rondslottet. Fra høyeste punktet slakt nedover Bergedalen til stiskillet til Rondvassbu øst for Bergedalstjønnen. Herfra er ruta lagt om og går nå på østsida av Bergedalsbekken ned til Døråe. Ikke over elva her, men østover på sørsida av elva forbi stiskillet for ruta over Høgronden og så over Døråe på helårsbru og opp til setrene.

Dørålseter - Haverdalseter
Lengde: 12,4km (14,8km)
Kart: Rondane Nord (2010) og Rondane (2011) 1:100 000 fra Nordeca og Rondane (2009) 1:100 000 fra Cappelen Damm
Merking: DNT-merket (les mer om merking av sommerruter)
Sesong: Sommer
Område: Rondane og Alvdal Vestfjell

Første del på Rondanestien. Opp i det dype skaret Dørålsglupen, mye ur med delvis hellelagt sti. Forrevne og trolske fjellsider. Ned til Haverdalen og over elva på helårsbru. Ca. 200 meter vest for brua stidele for Rondanestien til Grimsdalshytta. Fra stidelet mot vest i småskog på nordsida av Haverdalsåe til Haverdalseter.

Haverdalseter - Høvringen
Lengde: 23,5km (28km)
Kart: Rondane Nord (2010) 1:50 000 og Rondane (2008) 1:100 000 fra Nordeca og Rondane (2009) 1:100 000 fra Cappelen Damm
Merking: DNT-merket (les mer om merking av sommerruter)
Sesong: Sommer
Område: Rondane og Alvdal Vestfjell

Vestover fra hytta langs Gravbekken. Skilt ved stien viser til massefangstgrav. Stidele til Grimsdalshytta ved Storrvatnet. Fra stidele mot sør over demninga i østenden av vannet. Så opp til Skortbekken som krysses like sør for veien til Haverdalsæter. Så går det nedover og på østskråninga av Hornsjøhøe. Videre over Sletthøe på 1576m.o.h. Særlig på kanten av den vide toppen er det flott utsikt. Og deretter mot sør ned til Benkinn med store jordterrasser. Så går stien litt sørvest og en må krysse elva (vading ved større vannføring). Så Stidele til Dørålseter sør for Kvannslådalsåe. Så på sti sørover ned Kvannslådalen og ned til veien og Høvringen fjellstue.