Tilbake : Her ligger Litllangtjønna. Den gamle tømmerrenne mellom Rundtjørna og Litllangtjønna til høyre i bilde.

Femunden