Tilbake : Er på Nedre Dørålseter. Her er 2 fjordinger som beiter.

Fra_Spdebergseter_21