Tilbake : Her ser en det spesielle landskapet her. Ser også Høgronden,

Midtronden og Digerronden på andre siden av dalen. Alle over 2000m.

Fra_Spidebergseter_22