Tilbake : Her har jeg Sletthøe rett foan meg. Det kan se OK ut å gå til toppen,

men det viser seg at stien gå ned og opp 3 ganger på dette strekket. Mange snøflater å gå i også.

Fra_Spidebergseter_31