Hjem : Fra fjelltur Grotli til Sognefjellshytta i 2009. Tatt ved Søndre Sandå. Rett før Skridulaupbu.

Skridulaup