Tilbake : Fra fjelltur Grotli til Sognefjellshytta i 2009. Tatt ved Søndre Sandå.

Rett før Skridulaupbu.

Skridulaup