Fjellblomster2 : Kongsvold, Hjerkinn fjellstue, Hulderstigen, Gjendesheim,

23/7 til 24/7 Jotunheimen og Dovre 2020

Tilbake

2_Jålblom_ Kongsvold, Dovre

5_Fjellflokk, Kongsvold Dovre

8_Rødknapp, Kongsvold Dovre

11_Fjellflokk, Kongsvold Dovre.

14_Vier, Hjerkinn fjellstue Dovre.

17_Rødknapp, Hjerkinn fjellstue Dovre.

20_Rylik, Hjerkinn fjellstue Dovre.

23_Fjellarve, Hjerkinn fjellstue Dovre.

26_Snøsøte, Hjerkinn fjellstue Dovre.

29_Snøsøte, Hjerkinn fjellstue Dovre.

32_Blåklokke, Hulderstigen Jotunheimen.

35_Bakkesøte, Hulderstigen Jotunheimen.

38_Bakkesøte, Hulderstigen Jotunheimen.

41_Bakkesøte, Hulderstigen Jotunheimen.

45_Trefingerurt, Gjendesheim Jotunheimen.

 

 

 

3_Fjellflokk, Kongsvold Dovre

6_Kløver, Kongsvold Dovre

9_Fjellflokk, Kongsvold Dovre

12_Gulsildre, Hjerkinn fjellstue Dovre.

15_Harerug, Hjerkinn fjellstue Dovre.

18_Humleblomst, en mutant. Hjerkinn fjellstue Dovre.

21_Dunkjempe, Hjerkinn fjellstue Dovre

24_Dunkjempe, Hjerkinn fjellstue Dovre

27_ Gulsildre, Hjerkinn fjellstue Dovre.

30_Fjellflokk, Hjerkinn jernbanestasjon Dovre.

33_Snøsøte, Hulderstigen Jotunheimen.

36_Bittesøte, Hulderstigen Jotunheimen.

39_Bakkesøte, Hulderstigen Jotunheimen.

42_Snøsøte, Hulderstigen Jotunheimen.