Fjellblomster 2013

Fjellblomster

Fjellblomster 2013 Jotunheimen

Tilbake

2_Fjelløyentrøst. Funnet i Storutledalen

 

3_Fjelløyentrøst. Funnet i Storutledalen

5_Olavsstake. Funnet i Storutledalen

6_Gulsildre. Funnet i Storutledalen

8_Gulsildre. Funnet i Storutledalen

9_Gulsildre. Funnet i Storutledalen

11_Gulsildre. Funnet i Storutledalen

12_Fjelltitel. Funnet i Storutledalen

14_Fjelltitel. Funnet i Storutledalen

15_Gullris. Mellom Skogadalsbøen og Leirvassbu. Funnet i Storutledalen

17_Gullris. Funnet i Storutledalen

18_Fjelltistel. Mellom Skogadalsbøen og Leirvassbu. Funnet i Storutledalen

20_Vendelrot. Funnet i Storutledalen.

21_Snøbakkestjerne. Funnet i Gravdalen på vei fra Skogadalsbøen til Leirvassbu.

23_Fjelltjæreblom. Funnet i Gravdalen på vei fra Skogadalsbøen til Leirvassbu.

24_Føllblom. Funnet i Gravdalen på vei fra Skogadalsbøen til Leirvassbu.