Fjellblomster 2014

Fjellblomster Rondane og Hardangervidda

Tilbake

2_Fjellarve. Funnet på Finse Jernbanestasjon.

 

3_Polarkarse. Funnet mellom Litlos og Besso. Like før nedstigningen til Besso.

5_Humleblomst. Funnet mellom Litlos og Besso. Like før nedstigningen til Besso.

6_Fjellskrinneblom. Funnet mellom Litlos og Besso. Like før nedstigningen til Besso.

8_????? . En gammel utgave av Turt, eller er det en type myrull? Funnet mellom Litlos og Besso. Like før nedstigningen til Besso.

9_Olavsstake. Funnet mellom Basso og Sandberg

11_Setergråurt. På Finse jernbanestasjon.

12_Fjellveronika. Ved Sandberg.

14_Harerug. Funnet ved Sandberg.

15_Fjelltjæreblom. Funnet mellom Sandberg og Dyranut.

17_Gulsildre. Funnet mellom Sandberg og Dyranut, Ved stiskille Trondbu.

18_Gulsildre. Funnet opp Fra Middalsbu mot Litlos.

20_Sølvvier. Funnet ved Halne.

21_Snøbakkestjerne. Funnet i Rondane. Ned mot Peer Gynt-hytta

23_Stjernesildre. Funnet ved Finsehytta. En litt gammel utgave..

24_Breiull. Funnet ved Finsehytta.