Fjellblomster 2015

Fjellblomster fra turer i Rondane, Jotunheimen, Hardangervidda og Skarveheimen 2015

Tilbake

2_Kattefot, Funnet på Havredalseter i Rondane.

5_Flekkmarihånd. Orkide, Funnet på stien opp fra Sørre Hemsing. Jotunheimen.

8_Kongsspir, Funnet i Rysndalen. I buskasse på siden av veien . Jotunheimen.

11_Rosenrot, Funnet opp fra Skamdalen ved Olefjorden. Jotunheimen.

14_xxxxxxxx, Opp fra Skamdalen ved Olefjorden. Jotunheimen

17_Her er Tiriltunge. Også kaldt Maria gullsko. Funnet opp fra Skamdalen ved Olefjorden. Jotunheimen.

20_Fjelltjæreblom, Ved Systebottjernet opp fra Skamdalen. Jotunheimen

23_Fjellfiol, Funnet ved Fisketjøna. Mellom Kjeldebu og Krækkja. Hardangervidda.

26_Tettegras, Funnet ved Krækkja, Hardangervidda.

29_Flekkmure. Funnet mellom Krækkja og Finse. Hardangervidda.

32_Fiol. Funnet ved finse. Skarvheimen.

35_Flekkmure. Funnet ved Sandå på Rallarveien. Mellom Finse og Hallingskeid. Skarvheimen.

38_Rød Jonsokblom. Funnet ved Slirå på Rallarveien. Mellom Finse og Hallingskeid. Skarvheimen.

41_Tettegras. Funnet ved Geiteryggtunnelen. Mellom Geiterygghytta og tunnelen. Skarvheimen.

 

 

 

3_Mogop, Funnet ved Raudhamaran. Før oppstigningen mot Sletthøe i Rondane. Første Mogop jeg har sett i Rondane.

6_Flekkmarihånd. Orkide, Funnet på stien opp fra Sørre Hemsing. Jotunheimen.

9_Storengkall ???, Funnet ved Yksendalsbu. Jotunheimen

12_Fjellfiol, Funnet i Skamdalen. Mellom Yksendalsbu og Bygdin. Jotunheimen

15_xxxxxxxx, Opp fra Skamdalen ved Olefjorden. Jotunheimen

18_Tyrihjelm, Funnet opp fra Skamdalen ved Olefjorden. Jotunheimen.

21_Kattefot, vanelig. Funnet ved Skjeldrehornet mellom Yksendalsbu og Bygdin. Jotunheimen

24_Skogstjerne. Funnet ved Fisketjøna. Mellom Kjeldebu og Krækkja. Hardangervidda.

27_ Storknebb. Funnet etter Larsbu mellom Krækkja og Finse. Hardangervidda.

30_Fjelltjæreblom. Funnet ved stidele Krækkja/Kjeldebu. Mellom Krækkja og Finse. Hardangervidda.

33_Fjellveronika. Funnet ved Finse. Skarvheimen

36_Fjelløyentrøst. Funnet ved Sandå på Rallarveien. Mellom Finse og Hallingskeid. Skarvheimen.

37_Rød Jonsokblom. Funnet ved Slirå på Rallarveien. Mellom Finse og Hallingskeid. Skarvheimen.

37

39_Rød Jonsokblom. Funnet ved Slirå på Rallarveien. Mellom Finse og Hallingskeid. Skarvheimen.