Fjellblomster 2017

Rondane og Dovre 2017

Tilbake

2_Fjellnøklebånd. Ved Høvringen Fjellstue.

5_Grepalyng. Mellom Dørålseter og Grimstadshytta. Ned mot Grimsdalshytta.

8_Issolei. Mellom Dørålseter og Grimsdalshytta. Ned mot Grimsdalshytta.

11_Gullmyrklegg. Opp fra Grimsdalshytta mot hageseter.

14_Fjellarve. Mellom Hageseter og Hjerkinn fjellstue.

17_Svarttopp. Mellom Hjerkinn fjellstue og Kongsvold

20_Fjellfiol. Mellom Hjerkinn fjellstue og Kongsvold.

23_Fjellflokk. Fra jernbanen, mellom Kongsvold og Reinheim.

26_Bergveronika, Ved jernbanen, mellom Kongsvold og Reinheim.

29_Gul Lav. ved jernbanen, mellom Kongsvold og Reinheim.

32_Fjelltjæreblom. Mellom Kongsvold og Reinheim.

35_Reinrose. Mellom Reinheim og Snøheim.

38_Blålyng. Mellom Reinheim og Snøheim.

41_Rødkløver. På Hjerkinn jernbanestasjon.

37_Gullmyrklegg. Mellom Reinheim og Snøheim.

37

 

3_Fjellnøklebånd. Ved Høvringen Fjellstue

6_Fjellarve. Mellom Dørålseter og Grimsdalshytta. Ned mot Grimsdalshytta.

9_Setermjelt. Mellom Grimsdalshytta og Hageseter. Opp fra Grimsdalseter.

12_Fjellsmelle. Opp fra Grimsdalshytta mot Hageseter.

15_Engtjæreblom. Mellom Hageseter og Hjerkinn fjellstue.

18_Flekkmure. Mellom Hjerkinn fjellstue og Kongsvold.

21_Fjellarve. Ved jernbanen, fra Kongsvold til Reinheim

24_Dunkjempe. Ved jernbanen, mellom Kongsvold og Reinheim.

27_ Fjellmarikåpe. ved jernbanen, mellom Kongsvold og Reinheim

30_Bleikrublom. Mellom Kongsvold og Reinheim

33_Rosenrot. Mellom Reinheim og Snøhetta.

36_Gullmyrklegg. Mellom Reinheim og Snøheim.

39_Myrtevier. På Hjerkinn jernbanestasjon.

42_Harerug. På Hjerkinn jernbanestasjon.

43_Klokkelyng. Ved Fossvatnet i Stølsheimen

43