Fjellblomster : Rondvassbu, Rondane. Gjendesheim. Hulderstigen. Jernbanen ved Kongsvold og Pilegrimsleden opp fra Hjerkinn Fjellstue.

Jotunheimen og Dovre 2019

Tilbake

2_Krypsolei. Fra Hulderstigen. Valdresfløya.

5_Tiriltunge fra Hulderstigen, Valdresfløya.

8_Kattefot fra Hulderstigen, Valdresfløya.

11_Setermjelt ved Hulderstigen, Valdresfløya.

14_Setermjelt fra Hulderstigen, Valdresfløya.

17_Bergveronika fra veien ved Gjendesheim, Jotunheimen.

20_Hvitkløver fra veien ved Gjendesheim, Jotunheimen.

23_Bergveronika fra veien ved Gjendesheim, Jotunheimen.

26_Bakkesøte fra Hulderstigen, Valdresfløya.

29_Ryllik fra Jernbanestasjonen på Hjerkinn. Dovre.

32_Fjellflokk. Fra jernbanen ved Kongsvold. Dovre.

35_Rødknapp. Fra jernbanen ved Kongsvold. Dovre.

38_Rødknapp. Fra jernbanen ved Kongsvold. Dovre.

41_Ryllik. Pilegrimsleden opp fra Hjerkinn Fjellstue mot Kongsvold Fjeldstue. Dovre.

45_Jåblom. Pilegrimsleden opp fra Hjerkinn Fjellstue mot Kongsvold Fjeldstue. Dovre.

 

46_Føllblom. Pilegrimsleden opp fra Hjerkinn Fjellstue mot Kongsvold Fjeldstue. Dovre.

 

49_Rødknapp. Pilegrimsleden opp fra Hjerkinn Fjellstue mot Kongsvold Fjeldstue. Dovre.

 

53_ Gulsildre. Pilegrimsleden opp fra Hjerkinn Fjellstue mot Kongsvold Fjeldstue. Dovre.

 

56_Gullris. Pilegrimsleden opp fra Hjerkinn Fjellstue mot Kongsvold Fjeldstue. Dovre.

 

59_ Jåblom. Pilegrimsleden opp fra Hjerkinn Fjellstue mot Kongsvold Fjeldstue. Dovre.

 

 

 

3_Krypsolei. Fra Hulderstigen. Valdresfløya.

6_Fjelltjæreblom fra Hulderstigen, Valdresfløya

9_Kattefot fra Hulderstigen, Valdresfløya.

12_??????. fra Hulderstigen, Valdresfløya.

15_Fjellarve fra Hulderstigen, Valdresfløya..

18_Snøbakkestjerne fra veien ved Gjendesheim, Jotunheimen.

21_Hvitkløver fra veien ved Gjendesheim, Jotunheimen.vre.

24_Trefingerurt fra veien ved Gjendesheim, Jotunheimen.

27_ Engsmelle fra Hulderstigen, Valdresfløya.

30_Ryllik fra Jernbanestasjonen på Hjerkinn. Dovre.

33_Ryllik. Fra jernbanen ved Kongsvold. Dovre.

36_Rødknapp. Fra jernbanen ved Kongsvold. Dovre.ovre

39_Bergveronika. Pilegrimsleden opp fra Hjerkinn Fjellstue.

42_Berggull. Pilegrimsleden opp fra Hjerkinn Fjellstue mot Kongsvold Fjeldstue. Dovre.

47_???????. Pilegrimsleden opp fra Hjerkinn Fjellstue mot Kongsvold Fjeldstue. Dovre.

50_ Engsmelle. Pilegrimsleden opp fra Hjerkinn Fjellstue mot Kongsvold Fjeldstue. Dovre.

 

51_????????. Pilegrimsleden opp fra Hjerkinn Fjellstue mot Kongsvold Fjeldstue. Dovre.

 

54_Gulsildre. Pilegrimsleden opp fra Hjerkinn Fjellstue mot Kongsvold Fjeldstue. Dovre.

 

57_Merkingen. Pilegrimsleden opp fra Hjerkinn Fjellstue mot Kongsvold Fjeldstue. Dovre.

 

60_Musøre eller Fjellmo. Verdens minste tre eller busk. Funnet ved Haukeliseter. Hunnblomsterens kjønnsorgan er røde.

 

62_??????. Funnet ved Nupsegga Haukeliseter.

62