Fjellblomster 2022

Gjendesheim, Hulderstigen, Jernbanestasjonen ved Hjerkinn, Kongsvold og Hjerkinn fjellstue. Grimsdalen.

Jotunheimen og Dovre

 

08 Tilbake

2_Marihånd Stien opp fra Besheim fjellstue, Jotunheimen

 

 

3_ Trefingerurt, Gjendesheim Jotunheimen

 

5_Trefingerurt, Gjendesheim Jotunheimen.

6_Fjellbakkestjerne,Grimsdalen. Dovre.

8_ Svarttopp. Hulderstigen , Jotunheimen.

9_Lodnevrikke. Hulderstigen Valdresfløya Jotunheimen

 

11_Mogop Hulderstigen . Jotunheimen

 

12_Setermjelt Hulderstigen Jtunheimen

14_ Marihånd Stien opp fra Besheim fjellstue

Jotunheimen

15_ Marihånd Stien opp fra Besheim fjellstue

Jotunheimen

 

17_ Marihånd Stien opp fra Besheim fjellstue

Jotunheimen

18_ Marihånd Stien opp fra Besheim fjellstue

Jotunheimen

20_Marihånd Stien opp fra Besheim fjellstue

Jotunheimen

21_ Marihånd Stien opp fra Besheim fjellstue

Jotunheime

 

23 _Perlevintergrønn, Hulderstigen, Valdresfløya. Jotunheimen.

24_ Hvitkløver og Trefingerurt. Hulderstigen, Valdresfløya. Jotunheimen.

 

26_ Snøsøte. Pilgrimsleden opp fra Hjerkin Fjellstue

27_ Fjellflokk, hvit. Jernbanen ved Kongsvold

29 _ Skogstorkenebb. Pilegrimsleden opp fra Hjerkinn Fjellstue. Dovre

 

30 _ Skogstorkenebb. Pilegrimsleden opp fra Hjerkinn Fjellstue. Dovre

32 _ Dunkjempe. Pilegrimsleden opp fra Hjerkinn Fjellstue.

33 _ Skogstorkenebb. Pilegrimsleden opp fra Hjerkinn Fjellstue. Dovre

 

 

 

35 _Gulsildre, Grimsdalen Dovre.

 

36 _ Her begynner pilgrimsleden fra Hjerkinn fjellstue og 3km til toppen

 

38 _ Fjellbakkestjerne, fra Grimsdalen

39 _ Fjellbakkestjerne, fra Grimsdalen

41 _ Ullvier, Hulderstigen, Valdresfløya. Jotunheimen.

42 _ Gullris. Pilgrimsleden opp fra Hjerkin Fjellstue

44 _ Gulsildre, Grimsdalen Dovre.

 

45 _ Setermjelt. Pilgrimsleden opp fra Hjerkin Fjellstue

 

 

 

47 _ Kattfot. Pilgrimsleden opp fra Hjerkin Fjellstue